Mesiac: október 2017

Dystopia v literatúre | Predzvesť alebo trend?

Dystopia ako nová fantasy? Každý kto sa trochu zaujíma o knižný trh vidí, že fantasy ustúpila pred novým fenoménom dystopie. Aj ten už pomaly nahradili severské krimi a erotické romány, ktoré predstavujú väčšie vzrušenie pre svoje tak dlho tabuizované témy. No aj tak je zaujímavé, ako rýchlo si tento žáner našiel cestu do našich políc a sŕdc. Prečo tomu tak je? Dá sa povedať, že žáner dystopie vzn...

Lost Password